Ett brev från en av min pappas fastrar

För en kort tid sedan fick jag av min bror ett kuvert med några gamla brev. De flesta av breven berättar vardagliga händelser av privat karaktär och är adresserade till min farfar. Dessa brev är skrivna på 1880- och 1890-talen. Det finns också några brev till min pappa. Ett av breven är mycket intressant. Jag tror även att det kan vara av intresse för flera av Ångermanlandsrötters läsare, varför jag har valt att publicera det. Brevet är skrivet av min pappas yngsta faster, Johanna Berglund, f Öberg. Född 6 juni 1862 i Jeresta, Nordingrå. Brevet är troligast skrivet i början av 1940-talet. Jag vet att min pappa redan på den tiden hade börjat samla in släktdata. Hans faster Johanna var då den enda kvarlevande av hans pappas sex systrar. Vad var då naturligare än att hämta information från henne. Faster Johanna var född 1862 och var alltså 78 år 1940.
Jag har valt att skriva av brevet "rakt av" utan att normalisera stavningen. Vissa födelse- och dödsdatum är felaktiga.
Är det någon som har kommentarer eller frågor angående brevet kontakta brevets ägare Örjan Öberg

Min farfar och farmor voro födda i slutet av 1700 talet. De bodde i Östansjö by i Nordinigrå och voro bondfolk. De hade fem barn, tre döttrar och två söner. De voro: Anna Brita, gift med Johan Olofsson, bonde i Utvik, Nordingrå Lisa Magdalena, gift med Per Mårtensson, bonde i Östervalto, Nordingrå Ulrika gift med Erik Telin, skräddare i Öden, Nordingrå Sönerna voro: Jonas, som tog tillnamnet Östman, blev urmakare bosatte sig i Nordanåkers by i Ytterlännäs var gift, men jag vet inte vad den fastern hette eller varifrån hon var, Inte från Nordingrå. Per, den yngre var fjorton år gammal när farfar dog. Då måste han ta hand om hemmanet och sköta jordbruket så länge som farmor levde, sedan såldes det, men vilket år vet jag inte. Min far tog då tjenst, som dräng hos en bonde, som hette Per Persson i Fröstvik och der blev han bekant med min mor Anna Lisa Norberg bondedotter från Wennersta. De gifte sig 1843 och köpte ett jordområde i Jeresta. Det var så pass stort att det blev en koföda när det blev odlat, men det var så tät grov granskog att om det varit 1940 skulle skogen på detta område kosta många tusen kronor. Skogen användes inte till annat än bygga hus och stänga hagar och till bränsle. Det fanns inga sågar då utan timret klövs itu med yxor så det blev två golvbrädor av en stock. Den inre sidan, som kunde vara en halv meter bred gjordes slät med yxa och den yttre eller undre sidan höggs ur en fördjupning på varje ända så att golvet skulle ligga stilla. Jag har som barn sett ett sådant golv i en gammal bondgård i Jeresta. Ja, på det sättet börja mina föräldrar sin verld. Mycket hårt arbete innan en stuga kom till och så att jorden kunde föda en ko och en familj så stor, vi voro sju syskon. Min far var snickare och glasmästare. Han var med och byggde segelfartyg i Ullångersfjärden till en Norsk kapten som hette Fougt. Han var också med och byggde Nordingrå kyrka, som var i det närmaste användbar 1850 men invigdes 1854: Vad ska jag mer säga. Min far var född 1822 den 12 april. Död den 24 mars 1904. Min mor var född 1821 den 6 mars. Död 15 februari 1908. Mina syskon: Anna född 1844, död i Luleå 1886 4/7 ogift. Karin född 1846 gift med Per Nilsson jernvägsarbetare i Sollefteå död 74 år. Lisa född 1850 gift med torpare Lodin i Kungsgården, Bjertrå död 84 år. Ulrika född 1854 6 oktober gift med torparen Nils Nylander Skorped död 1 januari 1940 86 år. Margreta född 1858 den 22 september död den 23 juni 1886. Så äro vi ännu två kvar i livet. Min bror Per född den 9 december 1856. Sist av alla jag född 6 juni 1862.
Är det något som fattas och jag kan meddela så får du säga till om det och kanske kan du fylla i något som din pappa vet.
Vänligen din faster
Johanna
Om du vill ha några namn på min mors sida, så kan jag inte veta deras födelseår och dödsår. Norbergs släkten är talrik. Min mor hade fem bröder, alla döda i Nordingrå. De voro: Hans, Olle, Erik, Petrus, Johan Norberg. Systrarna Brita död i Bjertrå. Karin död i Fröstvik, båda äldre än min mor. Morbror Hans och moster Greta hade många barn. En dog i Ragunda en i Skog en i Häggvik (sjelfmord) en på lasarettet i Härnösand en dog i Hornön hos son son Hans 84 år gammal. 84-åringen hade tolv söner, som äro spridda både inom och utom Sverige. Några äro döda i Tyskland, några i Sverige.


Större bild

Större bild


Tillbaka
Tillbaka til startsidan