Norrstigen genom Säbrå

Från den gamla avrättningsplatsen vid Kallbäcken på gränsen till Ångermanland kan man följa Norrstigen, när den rundar sjöar, tar sig upp - och nedför många backar på sin färd mot norr. Mitt emellan Öjesjön och Häggsjön tar den sig in i landskapet. Här möts tre socknar, Häggdånger, Stigsjö och Säbrå. Vintervägen svängde av åt väster här över Öje- och Elgsjöarna mot Stigsjö kyrka där man vek av över den en mil långa Långsjön mot Bymansdalen och byn Helgum.

I Häggsjö står en milhäll och därifrån går landsvägen över Falkbacken genom skogen till Sörmark, där en milhäll stått i "milhällebacken" på v. sida. Här fanns gästgiveri redan 1736. Gästgiveri och skjutshåll har alternerat mellan Sörmark och Mark, där ett färdstall för ett 20-tal hästar fanns på 1850-talet. Vägen mellan byarna är krokig och backig. J. E. Forsström på resa år 1800 skrev i sin dagbok 16 maj:"Vi hunno till Marks gästgivargård och blevo rätt väl ackommoderode." Han klagar mycket på det dåliga väglaget, men då reste han också alltför tidigt på våren. I slutet av byn ligger norr om vägen båtsman Frisks torp ovanför en 1/2 milhäll. En av båtsmännen lär ha blivit hela 116 år och dog 1732. I alla tider har folk härifrån uppnått hög ålder, framtar allt i den Sjöströmska släkten.

Vi har hunnit fram till BilIstavägen, byggd 1929, som vi korsar och tar oss uppför kvarnåsbacken. I flera hundra år har en kvarn funnits i Nylandsbäcken. I skogen bär det strax utför igen på den långa Räbbskårebacken. Den här vägsträckan är en km. och är ofarbar med hjuldon. Vi har gått till fots och är nu i Hällenyland. Nylandsbacken, lång och stenig, drar iväg uppåt Hårstaskogarna förbi båtsman Långs torp. En 1/4-milhäll står i mörka skogen en bit före Galgberget i öster. Här är en vänlig rastplats for blåbärsplockare. I folkmun kallas följande backe Galgbacken. Har någon avrättningsplats legat här ? Det vet vi inte. Nu har vi 2 km. kvar till byn Hårsta, där koleran tog tio liv inom en vecka i september 1871. Nedanför byn ser vi nu Långsjön och den smala hängbron över till faktorsbostaden på andra sidan sjön, nu sommarnöje. Här startades ett sågverk 1869 och en ångbåt, Viktor, trafikerade sjön kring sekelskiftet.

Från Hårsta är det åter backe upp och backe ner till byn Helgum, där socknens första gästgiveri drevs fram till 1655 av gästgivaren och riksdagsmannen Christoffer Hansson Bure. En unik dagbok - räkenskapsbok - har han lämnat efter sig med spännande läsning om hur folk levde på hans tid och Gustav II Adolfs och Kristinas. Originalet finns på Carolina i Uppsala. Landsarkivet i Härnösand har en kopia i sin handskriftssamling.

Margareta Grafström


Tillbaka