GÄSTGIVERIER-BÅTSMÄN-BRÄNNVIN

Nils Sjöström, f. 1882 i Sörrnark berättar i en artikel i VA c:a 1840: "1 mars ett år skulle både södra och norra Angerrnanlands båtsrnanskompanier rycka in och var på väg här förbi. Alla kunde ju inte ta in här utan inkvarterades i gårdarna ända från Hårsta till Häggsjö. Men far hade tagit hem 30 kannor brännvin och 10 kannor konjak (1 kanna= 2,6 liter). Han förstod att det skulle bli mycket festande. Dagen efter när de reste, fanns inte en droppe kvar. Över 100 liter söps upp på en enda natt. På den tiden fick gästgivaregårdarna hur mycket sprit som helst. Den 1 juni 1856 flyttade gästgiveriet härifrån (till Norrmark) och jag minns den kvällen. Då var det fest här och kl. 12 skulle tavlan tas ner. Allihop var nog lite glada och just som tavlan var nertagen kom en skjuts. En av drängarna, en riktig spelevink, sade så: "Kör åt fanders karl för här är ingen gästgivargård".

Margareta Grafström


Tillbaka