Fale Bure

En fantasiprodukt eller finns det någon gnutta sanning i den berättelse, som Johan Bureus nedtecknade på sin resa i Norrland 1600 - 1601?
Antiqitas Burica

I Skön ligger en griftesten på kyrkogården, där står inhugget ett vapen; uti skölden är en arm med stålhandske, ovanpå hjälmen äro två vapenyxor i kors.
Samma vapen sägs vara Fale den unges som tjänte i konungens hov som (eg. för) en smådräng. När kriget stod mellan konungen i Sverige och Danmark och konungen vart fången, tog denne Fale konungens son -som barn var- och flydde in i Medelpad och uppfödde sonen i sin faders gård i Birsta i Skön socken och lät honom draga bondekläder tilll dess han 15 år och då ikädde han honom högtidelig kläd(er) och uppreste så Medelpada Ångermännen in till Strinne Hälsingarna Jämtarna, och drog allt framgint och avdrev jutarna och insatte så honom till konung igen. När nu pilten konung hade blivit, lät han sin tacksamhet emit Fale och gav honom till förläning Medelad, stycken av Ångermanland och Jämtland och gav honom ett vapen som nu står och (et) förbättrade hans gamla förfallna adelskap och gjorde honom till en ädling.
(Jag har normaliserat svenskan i översättningen ovan.)

På Kungliga Biblioteket satt jag för en tid sedan och läste i Johan Bureus Collectiana-Sulmen med signum Fa:12, vari han samlat inte bara anteckningar från sin resa i Norrland 1600 - 1601 utan även en del annat. Verket är en liten tjoclis på c:a 10 cm. Kopian ovan är förstorad c:a 30%. Många forskare har grubblat över historien om Fale Bures ring. Läs om dettta i Nordisk Familjebok.
Margareta Grafström


Tillbaka