Olof Högbergs Härstamning.

Att släkttraditioner spelade en viktig roll för Olof Högberg i dennes författarskap erkändes redan av honom själv. Bland Högbergs handlingar i Härnösands landsarkiv återfinns också dokument, som belyser hans intresse för den egna släkten. I sin minnesskrift över Högberg tar Janrik Bromé i ett särskilt kapitel upp till behandling dennes härkomst och barndomsmiljö. Den av Högberg omhuldade traditionen om "Hemsö-adeln", bland vilken han ansåg sig räkna några av sina förfäder, lever önnu frisk bland många ångermanlandssläkter.
Vid en källkritisk granskning visar det sig dock, att det högbergska stamträdet inte uppvisar fullt så "ädla anor", som författaren sannolikt i god tro ansåg sig äga, och "Rebecka Björnklo", dotter till kronobefallningsmannen Knut Ingelsson, förvisas definitivt till mytens värld. Den energiske hembygds- och arkivforskaren Tyko Lundkvist har i domböckerna framletat protokoll, vilka ger vid handen, att den i "Utanö-dokumentet" - en i Säbrå kyrkoarkiv i landsarkivet förvarad släktutredning från början av 1800-talet, vilken legat till grund för Högbergs genealogiska konsrtuktioner - upptagna "regementsdottern Rebecka af adelig famille" bör vara identisk med en dotter till mönsterskrivaren och fogden Jon Hansson Ulf i byn Ulvvik i Säbrå socken, vilken levde under förra hälften av 1600-talet. Inte heller denna "ana" kan Högberg rättmätigt göra anspråk på: det var inte hans mormor Anna Cajsa Jakobsdotter (1801 - 1829), som räknade härstamning från Utanö-bonden Erik Danielsson och dennes hustru Rebecka utan morfadern Olof Jonssons hustru i ett föregående gifte, Brita Jonsdotter!
En sammanställnng av Olof Högbergs förfäder i sex generationer finns tryckt i serien "Svenska antavlor" (nr 4:1981), utgiven av Genealogisk Ungdom (serien utges numer av Sveriges Släktforskarförbund) och tillgänglig bl a i landsarkivens bibliotek.
Som ett kuriosum får ses, att författaren på fädernet räknar släktskap med förre statsministern Thorbjörn Fälldin och på mödernet med förre statsministern Ola Ullsten!
Ovanstående biografi över Olof Högberg är författad av Thord Bylund, tidigare arkivarie vid Härnösands landsarkiv, och publicerad i Härnösands släktforskares medlemstidning "Bäfvernytt" nr 4, utgiven i januari 1992.


Tillbaka