Johan Nyberg.

Sjökaptenen Johan Nyberg föddes 1801 den 30 augusti i Nyland, han var son till Christian Månsson på hemmanet nr 5 i Nyland och dennes hustru Margareta Jönsdotter från Hammar. Hemmanet hade gått i arv i släkten i minst 3 generationer. Johan och hans älste broder Christian, som var sjökapten och lotsålderman tog sig namnet NYBERG.
Efter den tidens knappa skolgång gick Nyberg till sjöss. Han avancerade snabbt och tog sina styrmans- och sjökaptensexamina i Härnösand vid navigationsskolan.
Han seglade med galeasen "S:t Olof" Tyskland som styrman 1821 - 24 och till Västersjön, samt som befälhavare på samma skuta 1827 - 31 till S:t Petersburg. Vidare med galeasen "Erik" på Västersjön och briggen "Carl Johan" 1836 till Västersjön.
Men Nybergs bana på sjön blev ej långvarig, genom köp av delar av ett stort hemman i Bollsta, kom han att därifrån leda nya företag.
Marken 4 seland köptes till ett värde av 2000Rdl Banco av bonden Jonas Stenberg i Bollsta by. I köpet ingick även några hölador och andelar i en husbehovskvarn. Nu lät han bygga sig en stor vacker gård i två våningar med två fristående flyglar vilken han uppkallade efter sitt dopnamn - Johannisberg.
Han inköpte mer mark och hade vid laga skifteshandlingen 1848 - 52, 8 seland jord. Skaffade sig egna vattensågar runt om i trakten bl.a. i Fors som kom att bliva början till den stora industrin i Köpmanholmen.
Anlade ett skeppvarv vid Bollstafjärden och byggde ett antal egna fartyg. Bl.a. briggen "Lisette" och "Weidenhielm", skeppet "Carl XV". På dessa transporterades trävarorna ut och hem togs större eller mindre partier av t.ex. råg, korn, mjöl och ärter som försåldes till grosshandlare m.m.
Man kan således säga, att det var en del av Nybergs affärsverksamhet vid sidan av trävarorna som torde ha bidragit till att skapa den förmögenhet som Nyberg samlade.
Trots den omfattande affärsverksamheten som Nyberg bedrev så kund han ändock ta del i den kommunala verksamheten, han var ledamot och kassör i den första skolstyrelsen. Då Ytterlännäs gamla kyrka, byggd på 1300-talet, skulle rivas för att lämna byggmaterial för den nya kyrkan, motsatte sig Nyberg detta och gav medel till kyrkans restaurering.
Johannisbergs herrgård blev efter hans död folkhögskola i många år för att därefter bli kommunalhus och pastorsexp. Här finner man tre vackra väggmålningar på väv från mitten av 1800-talet. Dels en av konstnären G M Kjellberg föreställande Stockholm från Mosebacke, dels Sant Markusplatsen i Venedig med gondoler i lysande färger och till sist en bild av Andernacht i Sydtyskland.
Före sin bortgång donerade Johan Nyberg för den tiden en oerhört stor penningsumma till bl.a. Härnösands stads varv 15.000 skulle användas till bostäder åt behövande och gamla sjömän och arbetare, samt 40.000 till sanering av strandplatser och sjöbodar vid norra inloppet jämte utförande av kajbyggnad i sten. Flera socknar i norra och södra Ångermanland erhöll över 65.000 riksdaler till beklädnad av fattiga barn, byggande av barnhem och fattighus.
Donation till Dal, Gudmundrå, Torsåker och Ytterlännäs för att kunna anställa en läkare på håll. 2 frisängar vid Härnösands lasarett.
Sammanlagda beloppet av legat och donationer uppgick till 300.000.
Johan Nyberg var gift med Catharina Elisabeth, paret hade inga egna barn.

Ovanstående biografi över Johan Nyberg är författad av Agneta Olofsson och publicerad i Härnösands släktforskares medlemstidning "Bäfvernytt" nr 5, utgiven i maj 1992.


Tillbaka