Landsarkivet i Härnösand
Jonas Bures plats
87124 Härnösand
Tel. 0611/34 76 00
E-post: landsarkivet@landsarkivet-harnosand.ra.se
Här kan du bl.a. beställa bouppteckningar online.


SVAR Svensk arkivinformation i Ramsele
Box 160
88040 Ramsele
Besöksadress: Arkiv- och kulturhuset
Tel. 0623/72500
E-post: info@svar.ra.se

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå
Tillbaka


Denna sida uppdaterades senast 2009.12.13.